"Allt är möjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid."

Winston Churchill

Vi kan varumärken.

Varumärket är en strategisk resurs med förmåga att utveckla ett företags eller en organisations konkurrenskraft, tillväxtförmåga och lönsamhet. Syftet med all varumärkesbyggnad är att attrahera en bred bas av märkeslojala kunder. Utmaningen är att formulera en varumärkesstrategi som på ett naturligt sätt kan integreras i organisationens affärsutvecklingsarbete.

Starka varumärken.

Vi ser varumärket som navet i alla typer av verksamheter. 
I en värld av ökad konkurrens blir vikten av att ha starka varumärken större för varje dag som går. Starka varumärken är inget man får, utan något man förtjänar. Att utveckla starka varumärken kräver målmedvetenhet, uthållighet och
stort engagemang.

Vi.

Vi på Cloud tänker både strategiskt och långsiktigt, kreativt och alltid rimligt. Ibland tycker vi lika men oftast kompletterar vi varandra. Erfarenheten, idéerna och ögonen som ser både helhet och detaljer. Våra kunders behov tillgodoses alltid ur allas perspektiv.

Jonas Ringnér
VD, strateg
070 848 63 00
jonas@cloudmarketing.se

Anna Christiansson
Multikommunikatör
070 653 26 31
anna@cloudmarketing.se

Stina Arnesdotter
Projektledare, kreatör
072 575 92 22
stina@cloudmarketing.se

Elna Abrahamsson
Multikommunikatör
070 948 15 87
elna@cloudmarketing.se

Lord Nelson
HR